Samtykkeerklæring

I forbindelse med fremsendelse af din ansøgning til Elfac A/S Priorsvej 23, 8600 Silkeborg, giver du hermed samtykke til at vi må behandle, registrere og opbevare dine personoplys-ninger/CV og andre fremsendte bilag.

Elfac A/S får kendskab til dine personlige oplysninger i forbindelse med jobansøgning. Dette drejer sig både om ikke-følsomme oplysninger i form af navn, adresse, uddannelse m.m., samt personfølsomme oplysninger.

Elfac A/S opfordrer dig til at slette de sidste fire cifre af dit cpr-nr. fra eksempelvis eksamens-bevis og kun at skrive personfølsomme oplysninger i det omfang, de er relevante for din ansøgning.

I forbindelse med ansættelsesprocessen vil Elfac A/S behandle de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning og øvrige bilag. Disse vil kunne behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra e og art. 9, stk. 2, litra b og g.

Dine oplysninger behandles fortroligt og er begrænset til personer i Elfac A/S, der har et relevant og formålstjenstligt behov for adgang til oplysningerne.
Elfac A/S kan have behov for at indhente yderligere oplysninger om dig. Dette vil ikke forekomme medmindre vi har din accept herpå.

Din ansøgning samt bilag vil blive opbevaret hos Elfac A/S i 3 måneder og vil herefter blive slettet/makuleret, medmindre du bliver ansat, eller du selv henvender dig for yderligere forlængelse.

Såfremt Elfac A/S ønsker at beholde din ansøgning ud over de 3 måneder med henblik på senere at kunne kontakte dig vedrørende ledige stillinger, vil du blive kontaktet herom, da den fortsatte opbevaring kræver et skriftligt samtykke fra dig.

Du vil til enhver tid kunne trække dit samtykke tilbage.

Du kan til enhver tid få indsigt i, berigtige og få slettet dine registrerede oplysninger ved at ringe til Elfac A/S eller via mail til elfacjob@elfac.dk. Ligeledes kan du til enhver tid trække din ansøgning tilbage, og bede om at få den slettet hos Elfac A/S.

Hos Elfac A/S har vi implementeret procedurer og rutiner, så vi opfylder kravene i EU’s databeskyttelsesforordning af 25. maj 2018 og databeskyttelsesloven. 
Skulle du mod forventning have oplevelsen af, at vi har registreret ukorrekte oplysninger eller ikke har behandlet dine data korrekt, bedes du kontakte os. Ligeledes er det vores pligt at oplyse, at du kan indgive din klage til Datatilsynet.

Del siden: