IPC

Brug IPC-standarden

Artikel: Brug IPC-standarden til at stille krav til dine leverandører

De globale IPC-standarder er blevet et vigtigt redskab for producenter og indkøbere i elektronikindustrien til at definere konkrete og relevante kvalitetskrav.

Kvalitet er ikke et spørgsmål om enten-eller. Kvalitet kommer i mange varianter, og der er behov for metoder til at kommunikere præcist om kvalitet og definere de specifikke krav til det enkelte produkt ud fra den konkrete anvendelse. I elektronikindustrien har den verdensomspændende IPC-standard udviklet sig til et meget effektivt redskab i denne kommunikation.

- Kravene til produktkvalitet er helt klart skærpet over de senere år, og det er derfor blevet meget vigtigt både for producenterne og kunderne at kunne referere til en standard. IPC er ikke den eneste standard, men den er i dag den klart mest udbredte, siger Alex Christensen, Training Manager hos HYTEK, der er en konsulent- og uddannelsesvirksomhed med speciale i certificeringer i standarder som f.eks. IPC. 

Der er de senere år sket en stor udvikling i virksomhedernes opmærksomhed på industristandarder som IPC. 

- Da HYTEK startede med IPC-certificeringer i 1996, var IPC ikke særlig udbredt i Danmark, men mange virksomheder har efterhånden fået øjnene op for værdien i at overholde formelle standarder, fordi det er med til at sikre produkternes pålidelighed, fortæller Alex Christensen. 

Vigtigt redskab for indkøberne

IPC-standarderne opererer med produktklasserne 1, 2 og 3, hvor klasse 1 omfatter produkter ”der er egnet til anvendelse, hvor det primære krav er det færdige produkts funktion”, mens klasse 3 omfatter produkter, ”hvor kontinuerlig funktion eller ydeevne er kritisk, driftsstop ikke kan tolereres, slutproduktets driftsmiljø kan være usædvanligt barskt.” Beskrivelserne og de mange og detaljerede illustrationer i IPC-publikationerne definerer så meget konkret for de forskellige produktklasser, hvad der er ”defekt”, ”acceptabelt” og ”ønskeligt”. 

- Netop fordi IPC-standarderne beskriver kvalitet i forhold til de forskellige produktklasser er de et rigtig godt redskab til at stille de relevante kvalitetskrav, så man hverken over- eller underspecificerer. Og det gælder både for indkøbere, der skal stille krav til deres leverandører, og leverandører, der skal stille krav til deres underleverandører, forklarer Alex Christensen. 

Virksomhedskultur og kvalitetsledelse

Elfac i Silkeborg, der er specialiseret i kabel- og ledningskonfektion, er en af de virksomheder herhjemme, der har satset målrettet på IPC-standarden. Omkring 20 procent af virksomhedens medarbejdere er certificeret i IPC-standarden IPC-WHMA-A-620 (”Requirements and Acceptance for Cable and Wire Harness Assemblies”), og Elfac har sammen med en lang række af verdens førende elektronikvirksomheder været med til at give input til standarden. 

- Det at arbejde efter IPC-standarder er i høj grad et spørgsmål om virksomhedskultur og kvalitetsledelse. Medarbejderne får en fælles forståelse for, hvilken kvalitet produktet skal have, og et blik for, at lige præcist sådan her skal det se ud, for at opgaven er udført korrekt. Eventuelle fejl bliver heller ikke bare set som enkeltstående tilfælde, men som anledning til at analysere og optimere arbejdsprocesserne, forklarer adm. direktør for Elfac, Lars H. Andersen. Sammen med fem kolleger i branchen var han med til at oversætte nyeste version af standarden – IPC-WHMA-A-620B – en oversættelse, der udkom i november 2014.

Opsamling af konkrete erfaringer

IPC er en international organisation, der under skiftende navne siden 1957 har arbejdet for at standardisere kvalitetskravene i elektronikindustrien. En række komiteer og task groups arbejder løbende med at opdatere standarderne baseret på input fra omkring 3.300 medlemsvirksomheder i hele verden. På den måde fungerer standarderne som en koncentreret opsamling af konkrete erfaringer med, hvad der sikrer den bedste kvalitet. 

En IPC-certificering er en certificering af den enkelte medarbejder i virksomheden. Rent praktisk indebærer det typisk et firedages kursus inklusive en test, som kvalificerer medarbejderen til en toårig certificering. Derefter skal man blot re-certificeres, typisk på et todages kursus. 

IPC – Association Connecting Electronics Industries

  • International organisation grundlagt i 1957 under navnet Institute for Printed Circuits.
  • Hovedformålet er at udarbejde globale kvalitetsstandarder på elektronikområdet til gavn for producenter og kunder.
  • Hovedkontor i Bannockburn, Illinois, USA.
  • Input til standarderne leveres af omkring 3.300 medlemsvirksomheder.
  • Yderligere info på ipc.org og ipc-erfa.dk

 

HYTEK

  • Konsulent- og uddannelsesvirksomhed med kompetencer indenfor ESA- og IPC-certificering, produktionstekniske kurser, specialudviklede kurser, laboratorieundersøgelser, forskning og udvikling af nye teknologier, etc.
  • IPC- og ESA-godkendt certificeringscenter
  • Yderligere info på www.hytekaalborg.dk 

 

Del siden: