Betingelser

for behandling af personoplysninger vedr. vores kontaktformular

Ved brug af vores kontaktformular på hjemmesiden www.elfac.dk og www.elfac.biz, behandler Elfac A/S, nedenstående oplysninger (i det omfang, du har afgivet oplysningerne i kontaktformularen):

  • Virksomhedsinformationer
  • Dit navn
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse
  • Besked

Disse oplysninger anvendes, så vi kan kontakte dig på en hensigtsmæssig måde, samt til få en vis ”forgrundsviden” omkring din virksomhed, så vi er forberedte, når vi kontakter dig.

Dine oplysninger bliver ikke videregivet til anden side.
 

Opbevaring af oplysningerne

Dine personoplysninger (almindelige personoplysninger) vil blive gemt, under den virksomhed du repræsenterer, for fremtidig kontakt.
 

Rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvad vi har registreret af oplysninger om dig jfr. nærmere persondataforordningens artikel 15. Ligeledes har du ret til at få berigtiget eventuelle ukorrekte oplysninger om dig indsamlet af os jfr. nærmere persondataforordningen artikel 16.

Det er din ret at kræve sletning af oplysninger, som vi opbevarer om dig, hvis de ikke længere er nødvendige for det formål, hvortil de blev indsamlet. Sletning vil blive foretaget senest 1 måned efter modtagelse af kravet.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger vedrørende dig, såfremt du mener, at vi behandler oplysningerne i strid med lovgivningen.
 

Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at dine data ikke uretmæssigt kommer i andres hænder. Vi bestræber os på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

Del siden: