0-Serier

Define

Design

Deliver

Rådgivning

DEFINE-fasen består af grundig rådgivning, som sikrer optimale specifikationer for opgaven.

Prototyper

Udvikling af prototyper er første del af DESIGN-fasen, hvor vi sikrer, at produktkrav og processer opfyldes.

0-Serier

Produktion af 0-serie sættes i gang, når prototypen er moden til at blive testet i produktion.

Serieprod.

DELIVER er fasen, hvor rette kvalitet og leveringspræcision er kendetegnende for serieproduktionen.

0-serier

Produktion af 0-serier er den afsluttende del af DESIGN-fasen. 0-serien sættes i gang, når prototypen opfylder alle specificerede krav og dermed er moden til at blive testet af. I 0-serien tester vi, at produktionen forløber som planlagt, og at ledningskonfektionen fungerer i slutproduktet hos kunden.

Udover test og evt. justering af produktet er formålet med 0-serieproduktionen at gøre klar til, at den endelige produktion kan forløbe planmæssigt i rette volumen og til aftalt tid. Alle dele af produktions­planlægningen foregår ved hjælp af avancerede IT-værktøjer, som er med til bl.a. at sikre fuldstændig sporbarhed af slutproduktet samt høj leveringssikkerhed for vores kunder.

Læs mere om vores IT-platform, SCM og logistik i de følgende menupunkter.

Elfac arbejder ud fra metoden The Elfac Way, der ganske enkelt består af tre faser DEFINE - DESIGN - DELIVER. Metoden sikrer effektive processer og minimerer misforståelser, fejl og dårlige afleveringer, som ellers er klassiske kilder til uhensigtsmæssige løsninger og dårlig kvalitet. 

 

Del siden: