Define

Design

Deliver

Rådgivning

DEFINE-fasen består af grundig rådgivning, som sikrer optimale specifikationer for opgaven.

Prototyper

Udvikling af prototyper er første del af DESIGN-fasen, hvor vi sikrer, at produktkrav og processer opfyldes.

0-Serier

Produktion af 0-serie sættes i gang, når prototypen er moden til at blive testet i produktion.

Serieprod.

DELIVER er fasen, hvor rette kvalitet og leveringspræcision er kendetegnende for serieproduktionen.

IT og logistik

Elfac er ambitiøse på IT og blandt de første i branchen til integrere al produktionsplanlægning og –styring i en samlet IT-platform. I praksis benytter vi IT-værktøjer baseret på Microsoft Dynamics AX til at styrke både kvalitet og leveringssikkerhed.

IT-redskaberne sikrer, at der er styr på al logistik i forbindelse med produktionen. Ved hjælp af avanceret IT har vi bl.a. strømlinet vores forretningsgange, vi kan udføre effektive forecast-analyser og sikre fuldstændig sporbarhed. IT er fundamentet for Elfacs produktion, og det er en hjørnesten i den fortsatte udvikling af Elfac som højkompetente virksomhed. 

Del siden: