Define

Design

Deliver

Rådgivning

DEFINE-fasen består af grundig rådgivning, som sikrer optimale specifikationer for opgaven.

Prototyper

Udvikling af prototyper er første del af DESIGN-fasen, hvor vi sikrer, at produktkrav og processer opfyldes.

0-Serier

Produktion af 0-serie sættes i gang, når prototypen er moden til at blive testet i produktion.

Serieprod.

DELIVER er fasen, hvor rette kvalitet og leveringspræcision er kendetegnende for serieproduktionen.

SCM og forecast

Elfac arbejder målrettet med Supply Chain Management (SCM) for at sikre, at der er styr på alle faser fra kundehenvendelse til levering. Vi styrer forretningsprocesserne gennem hele værdikæden og får dermed et komplet og opdateret overblik over, hvilke krav vi skal stille til vores underleverandører, for at vi kan levere tiden og i rette kvalitet. Arbejdet med SCM er rygraden i Elfacs garanti om leveringssikkerhed, og systemet sikrer desuden redskaber til at optimere logistik, produktion, salg og levering yderligere. 

Som en del af SCM udfører Elfac meget detaljerede forecast-analyser. Vi bryder ordrerne ned på komponentniveau, estimerer materialebehovet og får forhåndstilsagn fra underleverandørerne, der sikrer, at de leverer de ønskede komponenter i den ønskede mængde på det ønskede tidspunkt.

Del siden: