Define

Design

Deliver

Rådgivning

DEFINE-fasen består af grundig rådgivning, som sikrer optimale specifikationer for opgaven.

Prototyper

Udvikling af prototyper er første del af DESIGN-fasen, hvor vi sikrer, at produktkrav og processer opfyldes.

0-Serier

Produktion af 0-serie sættes i gang, når prototypen er moden til at blive testet i produktion.

Serieprod.

DELIVER er fasen, hvor rette kvalitet og leveringspræcision er kendetegnende for serieproduktionen.

Sporbarhed

Elfac sikrer komplet sporbarhed gennem hele forsyningskæden. Hvis din virksomhed oplever problemer med en bestemt komponent eller ledningsserie, sporer vi materialerne tilbage til leverandøren eller til de medarbejdere, der har haft ansvaret for produktionen.

Det giver et klart overblik over skadens omfang og mulighed for at udpege de produkter eller produktserier, der er direkte berørt af fejlen. Komplet sporbarhed er en stærk sikkerhed at have i baghånden, hvis uheldet er ude.

Del siden: