Prototyper

Define

Design

Deliver

Rådgivning

DEFINE-fasen består af grundig rådgivning, som sikrer optimale specifikationer for opgaven.

Prototyper

Udvikling af prototyper er første del af DESIGN-fasen, hvor vi sikrer, at produktkrav og processer opfyldes.

0-Serier

Produktion af 0-serie sættes i gang, når prototypen er moden til at blive testet i produktion.

Serieprod.

DELIVER er fasen, hvor rette kvalitet og leveringspræcision er kendetegnende for serieproduktionen.

Prototyper

Arbejdet med prototyper er første del af DESIGN-fasen. Ved udviklingen af prototyper tager vi udgangspunkt i de givne specifikationer fra DEFINE-fasen og arbejder os frem mod produktion af 0-serie.

Modningen af prototypen sker i tæt samarbejde med udviklingsafdelingen i din virksomhed, så vi løbende sikrer, at ledningsdesignet fungerer optimalt i det samlede produkt. I processen tager et dedikeret team af erfarne ingeniører, teknikere og produktionsansvarlige hånd – sammen med dig som kunde – om alle aspekter af udviklingsarbejdet. Formålet er at sikre, at alle produktkrav opfyldes, og at produktionen af det færdige design kan foregå effektivt og fejlfrit i Elfac's produktion.

I arbejdet med prototyper lægger Elfac stor vægt på dokumentation, afklaring og styring af kompetencer og en detaljeret produktgodkendelse. Læs mere i de følgende menupunkter.

Elfac arbejder ud fra metoden The Elfac Way, der ganske enkelt består af tre faser DEFINE - DESIGN - DELIVER. Metoden sikrer effektive processer og minimerer misforståelser, fejl og dårlige afleveringer, som ellers er klassiske kilder til uhensigtsmæssige løsninger og dårlig kvalitet.

Del siden: