Define

Design

Deliver

Rådgivning

DEFINE-fasen består af grundig rådgivning, som sikrer optimale specifikationer for opgaven.

Prototyper

Udvikling af prototyper er første del af DESIGN-fasen, hvor vi sikrer, at produktkrav og processer opfyldes.

0-Serier

Produktion af 0-serie sættes i gang, når prototypen er moden til at blive testet i produktion.

Serieprod.

DELIVER er fasen, hvor rette kvalitet og leveringspræcision er kendetegnende for serieproduktionen.

Dokumentation

I processen med at udvikle prototyper sørger Elfac for grundig dokumentation, der lever op til de strenge krav i ISO-9001 og TS16949-COMPLIANT.

Foruden en APQP består dokumentationen typisk af cad/cam-tegninger, produktbeskrivelser, løbende reviews og mødereferater samt dokumentation af processen. 

Del siden: