Kompetencestyring

Define

Design

Deliver

Rådgivning

DEFINE-fasen består af grundig rådgivning, som sikrer optimale specifikationer for opgaven.

Prototyper

Udvikling af prototyper er første del af DESIGN-fasen, hvor vi sikrer, at produktkrav og processer opfyldes.

0-Serier

Produktion af 0-serie sættes i gang, når prototypen er moden til at blive testet i produktion.

Serieprod.

DELIVER er fasen, hvor rette kvalitet og leveringspræcision er kendetegnende for serieproduktionen.

Kompetencestyring

I prototype-fasen har vi stort fokus på styring og afklaring af interne kompetencer i forhold til opgaven, for at vi kan garantere den ønskede kvalitet i løsningen.

Vi sikrer, at vores medarbejdere både har den el-faglige viden og tekniske kompetence til at producere den løsning, vi skal levere. Samtidig sørger vi også for, at alle involverede medarbejdere har forståelse for hele processen fra DEFINE - til DESIGN - til DELIVER. På den måde sikrer vi kvaliteten i det færdige produkt.

Udover at have fokus på medarbejdernes kompetencer, arbejder vi i prototypefasen også med at sikre, at vores produktionsapparat og logistik lever op til projektets krav.

Læs mere om medarbejderkompetencer under Elfac Academy

 

Del siden: