Produktgodkendelse

Define

Design

Deliver

Rådgivning

DEFINE-fasen består af grundig rådgivning, som sikrer optimale specifikationer for opgaven.

Prototyper

Udvikling af prototyper er første del af DESIGN-fasen, hvor vi sikrer, at produktkrav og processer opfyldes.

0-Serier

Produktion af 0-serie sættes i gang, når prototypen er moden til at blive testet i produktion.

Serieprod.

DELIVER er fasen, hvor rette kvalitet og leveringspræcision er kendetegnende for serieproduktionen.

Produktgodkendelse

Elfac sørger i alle projekter for en systematiseret dokumentation og godkendelse af prototypen. Ønsker du som kunde den PPAP eller FAI-dokumentation, kan Elfac levere dette.

PPAP står for Production Part Approval Process og omfatter 18 punkter, som godkendes både af Elfac og kunden.

FAI står for First Article Inspection. Indholdet i denne kan tilpasses specifikke kundekrav.  

Del siden: