Rådgivning

Define

Design

Deliver

Rådgivning

DEFINE-fasen består af grundig rådgivning, som sikrer optimale specifikationer for opgaven.

Prototyper

Udvikling af prototyper er første del af DESIGN-fasen, hvor vi sikrer, at produktkrav og processer opfyldes.

0-Serier

Produktion af 0-serie sættes i gang, når prototypen er moden til at blive testet i produktion.

Serieprod.

DELIVER er fasen, hvor rette kvalitet og leveringspræcision er kendetegnende for serieproduktionen.

Rådgivning

Når du samarbejder med Elfac om ledningskonfektion, begynder vi i DEFINE-fasen, hvor vi sammen arbejder os frem mod de optimale specifikationer for opgaven. Med baggrund i vores omfattende ekspertise på området stiller vi de spørgsmål, der bidrager til at afklare, hvilke krav og standarder ledningskonfektionen skal leve op til for at fungere fejlfrit i dit slutprodukt.

Jo tidligere Elfac involveres i udviklingsarbejdet, jo mere kan vi bidrage med i form af viden og erfaring. Vores er rådgivning aldrig envejskommunikation, men en gensidig sparring og afklaring, der sikrer, at din løsning præcis lever op til de nødvendige krav - hverken mere eller mindre. Rådgivningen er med til at afstikke kursen og undgå faldgruber, som fordyrer eller forsinker udviklingsprocessen.

I DEFINE-fasen arbejder vi ud fra en række værktøjer til risikoanalyse og med baggrund i vores certificeringer, som hører til blandt branchens skrappeste. Læs mere i de følgende menupunkter.

Elfac arbejder ud fra metoden The Elfac Way, der ganske enkelt består af tre faser DEFINE - DESIGN - DELIVER. Metoden sikrer effektive processer og minimerer misforståelser, fejl og dårlige afleveringer, som ellers er klassiske kilder til uhensigtsmæssige løsninger og dårlig kvalitet.

Del siden: