Opstart af projekt

Define

Design

Deliver

Rådgivning

DEFINE-fasen består af grundig rådgivning, som sikrer optimale specifikationer for opgaven.

Prototyper

Udvikling af prototyper er første del af DESIGN-fasen, hvor vi sikrer, at produktkrav og processer opfyldes.

0-Serier

Produktion af 0-serie sættes i gang, når prototypen er moden til at blive testet i produktion.

Serieprod.

DELIVER er fasen, hvor rette kvalitet og leveringspræcision er kendetegnende for serieproduktionen.

Opstart af projekt

For at sikre at udviklingsprocessen kommer rigtigt fra start og sikkert i mål, anvender vi i opstarten af et projekt en række værktøjer. Målet er, at vi i fællesskab får defineret, hvilke krav og standarder produktet skal leve op til.

APQP

Advanced Product Quality Planning benyttes, når opgaver skal defineres. Metoden indebærer en tidlig systematisk gennemgang af alle aspekter i projektet. På den måde er muligt i samarbejde med kunden at planlægge processen og styre uden om potentielle faldgruber.

IPC

IPC-WHMA-A-620 er i dag den mest udbredte internationale industristandard inden for lednings-og kabelkonfektion. IPC opererer med tre produktklasser, og i opstartsfasen anvender vi IPC-standarden til at definere, hvilken klasse det aktuelle produkt befinder sig i.

Læs mere om IPC

FMEA

Failure Mode and Effect Analysis er et effektivt værktøj til belysning af risici. Elfac benytter teknikken til gennemgang af samtlige processer og løbende risikovurderinger samt definition af kontrolplaner.

Del siden: