Serieproduktion

Define

Design

Deliver

Rådgivning

DEFINE-fasen består af grundig rådgivning, som sikrer optimale specifikationer for opgaven.

Prototyper

Udvikling af prototyper er første del af DESIGN-fasen, hvor vi sikrer, at produktkrav og processer opfyldes.

0-Serier

Produktion af 0-serie sættes i gang, når prototypen er moden til at blive testet i produktion.

Serieprod.

DELIVER er fasen, hvor rette kvalitet og leveringspræcision er kendetegnende for serieproduktionen.

Serieproduktion

Den sidste fase i Elfacs arbejde med ledningskonfektion kalder vi DELIVER. Her er vi klar til at sætte slutproduktet i serieproduktion og garantere en høj leveringssikkerhed.

I DELIVER-fasen sætter vi dygtige, effektive medarbejdere med forståelse for produktionsopgaven sammen med det nyeste og mest moderne produktionsapparat. Dét gør Elfac til et stærkt valg, når det gælder sikker, stabil produktion til prisen – og til tiden.

Læs mere i de følgende menupunkter om, hvordan vi med effektive procesforløb og den rette kompetenceudvikling kan garantere en høj leveringssikkerhed.

Produktion til forskellige brancher

Årligt fremstiller vi et meget stort antal skræddersyede løsninger til vidt forskellige brancher i små og mellemstore serier. Vi har en præcis viden om f.eks. branchespecifikke krav til plug’n’play og sikkerhed. Elfac leverer bl.a. løsninger til:

  • Medicosektoren
  • Vindkraft
  • Alternative energikilder som f.eks. solenergi
  • Transportsektoren
  • Infrastrukturstyringer
  • Militærindustrien
  • Øvrige elektro- og elektronikindustri

Elfac arbejder ud fra metoden The Elfac Way, der ganske enkelt består af tre faser DEFINE - DESIGN - DELIVER. Metoden sikrer effektive processer og minimerer misforståelser, fejl og dårlige afleveringer, som ellers er klassiske kilder til uhensigtsmæssige løsninger og dårlig kvalitet. 

Del siden: