Effektive procesforløb

Define

Design

Deliver

Rådgivning

DEFINE-fasen består af grundig rådgivning, som sikrer optimale specifikationer for opgaven.

Prototyper

Udvikling af prototyper er første del af DESIGN-fasen, hvor vi sikrer, at produktkrav og processer opfyldes.

0-Serier

Produktion af 0-serie sættes i gang, når prototypen er moden til at blive testet i produktion.

Serieprod.

DELIVER er fasen, hvor rette kvalitet og leveringspræcision er kendetegnende for serieproduktionen.

Effektive procesforløb

Elfacs omstillingsevne bygger på et stærkt produktionssetup, hvor medarbejdernes el-faglige håndværk kombineres med avanceret udstyr og intelligent logistik. Alle arbejdsprocesser er fintunet i forhold til effektivitet og kvalitetssikring. Samtidig sikrer korte kommandostrukturer, at vi hurtigt omsætter dine ordrer til færdig levering.

Både LEAN og særligt Quick Response Manufacturing (QRM) er målrettet til virksomheder som Elfac, der opererer i et marked, hvor kunderne forventer et utal af produktvarianter, individuelt tilpassede løsninger og lynhurtig levering. Det stiller store krav til arbejdsproces, organisation og omstillingsevne.

Siden 2005 har Elfac systematisk kortlagt og effektiviseret arbejdsgange og organisation på baggrund af LEAN-filosofien.

Sideløbende har Elfac med inspiration i LEAN-varianten QRM segmenteret alle produktionsopgaver i produktfamilier og dedikeret arbejdsgrupper til hver produktfamilie, der har ansvar for levering til tiden.

Del siden: