Kompetenceudvikling

Define

Design

Deliver

Rådgivning

DEFINE-fasen består af grundig rådgivning, som sikrer optimale specifikationer for opgaven.

Prototyper

Udvikling af prototyper er første del af DESIGN-fasen, hvor vi sikrer, at produktkrav og processer opfyldes.

0-Serier

Produktion af 0-serie sættes i gang, når prototypen er moden til at blive testet i produktion.

Serieprod.

DELIVER er fasen, hvor rette kvalitet og leveringspræcision er kendetegnende for serieproduktionen.

Kompetenceudvikling

Baggrunden for kompetenceudvikling af vores medarbejdere er indlysende: Hvis Elfac skal overholde målsætningen om at levere høj kvalitet til tiden, forudsætter det, at hver enkelt medarbejder er parat til at tage ansvar for eget job og har den nødvendige el-faglige viden og de nødvendige tekniske kompetencer til at udføre jobbet.  

Derfor sørger Elfac for en løbende kompetenceudvikling af medarbejderne gennem f.eks. oplæring ved sidemand og relevante kurser. Hver medarbejder har sit eget stamkort - et slags kompetenceregnskab - der fortæller præcist, hvilke opgaver den enkelte er godkendt til at udføre.

Ved en årlig samtale med alle medarbejdere sætter Elfac fokus på kompetenceniveauet og hvor det eventuelt kan styrkes eller udvides.

Vi har afskaffet begrebet "ufaglært"

Elfac har afskaffet begrebet ”ufaglærte”, fordi det efter vores mening ikke afspejler det reelle kompetence- og ansvarsniveau hos de ansatte i produktionen. I stedet anvendes betegnelsen ”procesmedarbejdere.”

Hver medarbejder har sit eget stamkort - et slags kompetenceregnskab - der fortæller præcist, hvilke opgaver den enkelte er godkendt til at udføre.

 

Del siden: