Elfac Academy

Elfac Academy

Hos Elfac har vi konstant fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling. Dette er baggrunden for, at vi har udviklet og opbygget Elfac Academy. Vi sikrer dermed en systematisk oplæring i alle processer inden for kabel- & ledningskonfektion.

Med Elfac Academy har vi har afskaffet begrebet ”ufaglærte”, fordi det efter vores mening ikke afspejler det reelle kompetence- og ansvarsniveau hos de ansatte i produktionen. I stedet anvender vi betegnelsen ”procesmedarbejdere”.

Systematisk oplæring

Baggrunden for en systematisk oplæring er indlysende: Hvis Elfac skal overholde målsætningen om at levere høj kvalitet til tiden, forudsætter det, at hver enkelt medarbejder er parat til at tage ansvar for eget job og har den nødvendige el-faglige viden og de nødvendige tekniske kompetencer til at udføre jobbet.

Derfor sørger Elfac for en løbende kompetenceudvikling af medarbejderne gennem Elfac Academy, oplæring ved sidemand og relevante kurser. 

Kompetenceudviklingen registreres i den enkelte medarbejders stamkort, som er en kompetenceoversigt, der præcist fortæller, hvilke opgaver den enkelte er godkendt til at udføre.

 

Hvor Elfac Academy beskriver hvordan processerne skal udføres, indeholder IPC-WHMA-A-620 standarden godkendelses-kriterierne for det gode håndværk.

Del siden: