Elfac Academy:
Uddannelse og kompetence- udvikling

Fagfolk der ved
hvad de taler om

Et samarbejde med Elfac betyder motiverede, engagerede og professionelle samarbejdspartnere med indsigt i processer og målsætninger. Kompetente folk ikke er bange for at foreslå relevante forbedringer og komme med nye ideer, af den simple grund at de ved, hvad de taler om.

Uddannelse
til alle

Uddannelse til alle

Elfac har sit eget akademi, hvor vores egne uddannelsesværktøjer, særlige ledelsesfilosofi og branchestandarden IPC-WHMA-A-620 sikrer et højt fagligt niveau.

Alle medarbejdere udstyres med et kompetencekort, som løbende opdateres med de opnåede kvalifikationer, i takt med at de forskellige uddannelsesforløb gennemføres.

IT – et vigtigt værktøj

IT i hverdagen

Elfacs mission, vision og arbejdsmetode understøttes af interne IT-systemer, der underbygger logistikken, kvalitetssikringen og arbejdsmetoden. For planlægning og dataopsamling gøres bedst af computere, mens tolkning og kreativ tænkning bedst gøres af veluddannede fagfolk med indsigt og opgaveforståelse.

Stabile processer

Helt enkelt – osse i praksis

Elfacs filosofi – Define, Design, Deliver – lyder enkel. I praksis er den alligevel svær.

Derfor bruger vi mange kræfter på formidling, der sikrer forståelsen af budskabet og danner grundlaget for etablering af stabile processer.

Define: Beskriv opgaven.
Design: Udfør den i overensstemmelse med definitionen.
Deliver: Sørg for en perfekt aflevering, så næste led i kæden også kan levere samme kvalitet.

Elfac A/S Priorsvej 23 8600 Silkeborg DENMARK +45 8680 1555 info@elfac.dk

CVR nr. DK17465031