Supply Chain Management

Stabilitet og helhed

Supply Chain Management skal sikre bindingen af ressourcer i produktionsforløbet bliver kortest mulig og derigennem sikre en effektiv og konkurrencedygtig forsyningskæde. Hos Elfac gør vi teori til praksis gennem tæt samarbejde, god logistik og fuld transparens.

Logistik
og SCM

Logistik og SCM

Logistik er fundamentet for Supply Chain Management, mens tillid, timing og transparens er forudsætningen for succes. Derfor tror Elfac på de langvarige relationer og tæt involvering af alle parter i forløbet. Ellers vil der ofte vise sig svage led, der på grund af misforståelser svækker forsyningskæden.

Strategi og planlægning

Agilitet i SCM

Stabilitet og agilitet i forsyningskæden er en af flere vigtige målsætninger, når projekter skal planlægges, realiseres og optimeres. Derfor involveres og inddrages leverandører, hvor det er relevant, allerede i planlægningen af et projekt. Det gælder såvel ved sourcing som løbende behovsberegninger.

Data-
integration

Sikkerhed og SCM

På samme måde som Elfac uddanner sine medarbejdere er vores leverandører også involveret i vores metode og måde at gribe tingene an på. Det giver en høj grad af transparens i forsynningskæden, hvor datadeling er en naturlig del af samarbejdet.

Elfac A/S Priorsvej 23 8600 Silkeborg DENMARK +45 8680 1555 info@elfac.dk

CVR nr. DK17465031