Advanced Product
Quality Planning

Systematik hele vejen

Hos Elfac er APQP en integreret del af vores overordnede arbejdsmetode: Define, Design, Deliver. APQP indgår således i alle tre faser med det ene formål løbende at evaluere og sikre kvalitet i alle processer. Hos Elfac er APQP processen delt op i tre niveauer og spiller sammen med vores øvrige systemer til kvalitetssikring af alle leverancer.

Define

Første trin af raketten

Træning og erfaring

Formålet med APQP er at sikre en systematisk tilgang til analyse af kundernes projekter og opgaver. Herigennem identificeres kritiske komponenter og produktionsprocesser. Med andre ord, vi arbejder helhedsorienteret og starter ethvert projekt med at definere og planlægge logistik- & produktionsprocesser med udgangspunkt i data, fakta og den erfaring som et kontinuerligt arbejde med kvalitetssikring kan bidrage med.

Design

Kvalitetskontrol
og produktion

Kvalitet kan planlægges og sikre stabile processer

APQP er en standardiseret analysemetodik, der sikrer, at alle krav til egenskaber og kvalitet beskrives og bliver overholdt. Det er således vigtigt at validere både produkt- og procesdesign. Da det er den bedste måde at fange potentielle fejlmuligheder og sikre ensartetheden.

Deliver

Den rette leverance

Test, kontrol og levering

I APQP-processen indgår kontinuerlig overvågning, feedback og forecasting, så kunderne oplever et proaktivt samarbejde, der til stadighed forbedre effektiviteten og slutproduktet. Takket være de løbende systematiske evalueringer – og ikke mindst de veluddannede medarbejdere med forståelse og indsigt i hele procesforløbet.

Elfac A/S Priorsvej 23 8600 Silkeborg DENMARK +45 8680 1555 info@elfac.dk

CVR nr. DK17465031